10.000 kr. til Det Gode Projekt - se finalisterne og stem her

 

Vinderen er fundet!

Fra d. 20. maj til og med d. 1. juni, kunne du stemme på din favorit blandt de tre finalister til Det Gode Projekt. Nu er stemmerne talt op, og vi kan annoncere, at...

Tandem Language Exchange Programme vandt afstemningen og er kåret som Det Gode Projekt!

Vinderen modtager 10.000 kr. i støtte fra SL fonden/ Academic Books til at realisere projektet, som vi håber vil komme en masse studerende til gode.

 

Vi vil gerne takke alle ansøgere og de to andre finalister til Det Gode Projekt - og alle jer, der har deltaget i afstemningen.

Som altid er vi imponerede over det store engagement, I viser med jeres studenterdrevne initiativer på studiestederne, og vi er stolte over at kunne bidrage til jeres aktiviteter med vores lille del.

Vi ønsker alle held og lykke i det videre arbejde med at skabe det studiemiljø, I drømmer om.

Det Gode Projekt - hvem skal vinde de 10.000 kr.

Husk, at det også er muligt at søge støtte fra SL fonden på andre tidspunkter af året end i forbindelse med Det Gode Projekt.

> læs mere om, hvad vi har støttet, og hvordan du selv søger

stupIT - studenterråd på IT-Universitetet i København

Rækværk - netværk for handicappede studerende på Københavns Universitet

Tandem Language Exchange Programme - for studerende på Københavns Universitet

StupIT, studenterråd på ITU - finalist i Det gode projekt Raekvaerk - finalist i Det gode projekt Tandem - finalist i Det gode projekt

Med hjælp fra Det Gode Projekt kan stupIT støtte sit studenterråd i mere end ét år og endda tilbyde målrettede workshops til at dygtiggøre dets medlemmer uden at blive influeret af andres politiske agenda.

Der søges støtte til etablering af et politisk uafhængigt studenterråd, der arbejder for alle universitets studerende.

> Læs mere om projektet 
    Åbner herunder, klik igen for at lukke.

Personer med handicap studerer også. Men det kan være svært at føre et ligeværdigt studieliv på linje med andre. Rækværk KU kan hjælpe med opbakning, foredrag med tips og vejledning til at lette studiehverdagen og ikke mindst et socialt netværk, hvor studerende deler erfaringer og støtter hinanden.

Der søges støtte til stiftelse af Rækværk KU som studenterforening, herunder afholdelse af generalforsamling og sommerfest.

> Læs mere om projektet 
    Åbner herunder, klik igen for at lukke.

QA Programme arrangerer et Tandem Language Exchange Programme for alle interesserede på KU! Stem på os fordi du elsker, at vi på KU har mulighed for at møde så mange spændende mennesker med en så stor diversitet af akademiske og sproglige baggrunde.

Der søges støtte til rekruttering af studerende til programmet og afholdelse af arrangementer for deltagerne.

> Læs mere om projektet 
    Åbner herunder, klik igen for at lukke.

stupIT - politisk uafhængigt studenterråd på IT-Universitetet i København

Fra ansøgningen til Det Gode Projekt indsendt af Jesper Hyldahl Fogh på vegne af stupIT, studenterpolitisk forening på IT-Universitetet i København.

Beskrivelse af projekt og formål

stupIT var i sin tid den allerførste studenterorganisation på ITU udover fredagsbaren. Den rolle kom med en hel masse ansvar og drømme. Drømme om både at støtte opstarten af andre organisationer samtidig med at man kunne have et socialt omdrejningspunkt for alle studerende udover den allestedsnærværende fredagsbar.

På 5 år er der sket meget, og der er efterhånden blevet opbygget et stærkt studentermiljø, der gennem bl.a. ITU Innovators og Café Analog giver mulighed for støtte. Derudover har intro-perioden på ITU set en stærk udvikling, der sammen med det stærke studentermiljø skaber en social kontekst, der ikke fandtes for 5 år siden.

stupIT var blevet overhalet af den udvikling, der lå til grund for dets etablering. Men i jagten på at gøre alt, havde stupIT mistet evnen til at gøre dets vigtigste rolle; studenterpolitik.

Dét fokus blev så for et år siden etableret gennem en generalforsamling og en nyvalgt bestyrelse bestående af 90% nye medlemmer. Nu er fokus blevet lagt udelukkende på studenterpolitik med ambitionen om at organisere et stærkt studenterpolitisk organ, studenterrådet. Studenterrådet giver ITU's studerende den demokratiske magt tilbage ved at fokusere på de valgte studerende til ITU valget, dvs. de studerende der samlet set repræsenterer alle studerende på ITU.

Men nu står stupIT overfor en udfordring. I jagten på at blive studenterpolitisk ligger også et ønske om at blive uafhængig af andres politiske agendaer. PROSA har hidtil været stupIT's hovedsagelige sponsor, hvilket har medført visse forventninger til stupITs arbejde, og det er hér Det Gode Projekt kommer i spil. stupIT har arbejdet hårdt for at få lagt sit fokus, og hvis vi skal inddrage andres politiske fokus i vores arbejde kan det rykke på hele balancen. Med støtte fra det Gode Projekt er stupIT i stand til at støtte det studenterpolitiske arbejde i studenterrådet i mere end ét år. 

Der søges støtte til: Etablering af et politisk uafhængigt studenterråd, der arbejder for alle universitetets studerende, herunder at drive foreningens arbejde i et år og afholde arrangementer, der har til formål at dygtiggøre rådets aktive studerende i studenterpolitisk arbejde.  

Rækværk - netværk for studerende med handicaps på Københavns Universitet

Fra ansøgningen til Det Gode Projekt indsendt af Lykke Jauss Madsen på vegne af Rækværk KU, netværk for studerende med handicaps på Københavns Universitet på tværs af studieretninger og fakulteter.

Beskrivelse af projekt og formål

Rækværk KU er et netværk for unge studerende med handicaps på Københavns universitet.

Visionen for netværket er, at studerende med handicap skal have samme muligheder for et fyldestgørende studieliv som andre. Vi mødes om alle de ting vi har tilfælles, men også de ting hvor vi er forskellige. Formålet med Rækværk KU er, at blive en vidensbank, hvor unge studerende med handicap kan søge råd og vejledning i forbindelse med udfordringerne i studielivet. Samtidig vil vi gerne være et socialt netværk, hvor de unge kan mødes på tværs af studier og deres handicaps oghygge sig og støtte hinanden.

Projektets formål er at få stiftet Rækværk KU som en studenterforening. Dette skal ske ved en stiftende generalforsamling med efterfølgende sommerfest 19. juli 2014.

Vi ønsker selvfølgelig at tiltrække så mange mennesker som muligt, da vi gerne vil have vores målgruppe til at tage ejerskab for foreningen, så den repræsenterer de studerende på så bredt og solidt et grundlag som muligt. Rækværk KU skal drives af studerende, og derfor er det vigtigt at de berørte studerende støtter op om foreningen.

Gennem Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) kan vi søge om et tilskud på max. 50 kr. pr. deltager, som er et supplement til selve forplejningen ved festen.

Vi reklamerer pt. kun på vores egen facebook-side, da vi ikke har midler til anden PR. Hvis vi skal nå længere ud og tiltrække flere studerende til generalforsamlingen, vil midler fra Academic Books gøre, at vi f.eks. kan hyre underholdning til festen og bruge midler på at imødegå kravet om offentlig og bred indkaldelse til generalforsamling; noget vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for.

Der søges støtte til: Stiftelse af Rækværk KU som studenterforening, herunder initiativer der kan skabe opmærksomhed om og tiltrække studerende til den stiftende genralforsamling med efterfølgende sommerfest. 

Tandem Language Exchange Programme - for studerende på Københavns Universitet

Fra ansøgningen til Det Gode Projekt indsendt af Rhina Svanberg Lindhøj på vegne af QA Programme, Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Beskrivelse af projekt og formål

QA Programme er en frivillig forening på det Humanistiske Fakultet, KU. Vi arbejder for at byde internationale studerende velkommen til København, og for at integrerer danske og internationale studerende.

For at give de studerende det bedste ud af deres tid i KBH, arrangerer vi faglige, sociale og kulturelle arrangementer hvor deltagerne kan møde hinanden på tværs af fag- og nationalitetsgrænser. Et af de tiltag, vi har fundet, er rigtig godt til netop dette, er vores Tandem Language Exchange Programme. Her har studerende både fra QA Programme og resten af KU mulighed for at blive tildelt en sprogpartner, med de specifikke sprogkompetencer de søger.

For at programmet skal blive ved med at være en succes kræver det for det første, at vi har mulighed for at reklamere bredt for dette, og derved få et bredt udvalg af tilmeldte. Desuden vil vi gerne give de deltagende mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs af deres studie- og nationalitetsgrænser ved at afholde arrangementer som quizaftener, udflugter og andre sociale sammenkomster, som kan styrke følelsen af at være del af et samlet fakultet og universitet. På baggrund af erfaring fra de to foregående semestre håber vi, at vi i efteråret kan få omkring 100 tandempar.

Vi lægger særligt fokus på at vores arrangementer tager højde for kulturelle forskelle, og at deltagerne kan mødes både via faglighed såvel som fadøl. Inklusion er højst på dagsordenen, og vi håber at du vil give os din stemme så vi kan føre disse ambitioner ud i livet.

Der søges støtte til: Bred rekruttering af studerende til Tandem Language Exchange Programme og afholdelse af arrangementer som fx udflugter og sociale arrangementer for de deltagende.