Det gode projekt, forår 2014: Tandem Language Exchange Programme

 

Vinderen af Det Gode Projekt i foråret 2014 blev QA Programmes nye tiltag, hvor internationale og danske studerende kan mødes og nyde godt af hinandens selskab, faglighed og sproglige kundskaber. 

 

En junidag på Københavns Universitet Amager fik vinderne af forårets Det Gode Projekt overrakt sine 10.000 kr. – akkompagneret af godt humør, solskin og sommer. Til at tage imod Tandem Language Exchange Programmes præmie var Michael, formanden for QA Programme, Rhina, næstformanden for det hele, og to gange David fra historie, der er hhv. koordinator og kasserer.

”QA Programme er en forening, der står for et mentorprogram på Københavns Universitet Amager – og som organiserer sprogudvekslingen i 'Tandem Language Exchange Programme”, forklarede Michael os på dagen. ”Tandems fokus forbliver på sprogudveksling, og er på en måde ikke så meget et mentorprogram. De ting holder vi mere adskilt.”

Hvorfor mentorprogrammet skulle kombineres med sprogudveksling, havde Michael også svar på:

”Der har været et paradigmeskift i de yngre studerendes holdning. De får hele tiden at vide, at de skal skynde sig, så de vil helst kombinere det faglige og det sociale.”

Og det er netop den kobling mellem det sociale og faglige, der sikrede programmet en plads i finalen af Det Gode Projekt. Det var dog ikke Academic Books, der gav programmet sin fine vindertitel. Det var alle jer, der stemte på dem, og det vil vinderne gerne sige tak for med denne video:

 

 

Pengene skal de bl.a. bruge til at afholde arrangementer for de danske og internationale studerende. Især introarrangementer kan gøre det første møde mellem ’sprogudvekslerne’ mindre akavet, forklarede gruppen os, så det er højt prioriteret. Og så skal der selvfølgelig være en afskedsfest, når semesteret slutter, så parterne kan sige farvel til hinanden.

”Vi vil også gerne have mere med hinanden at gøre på en måde, så både danske og internationale studerende får noget ud af mødet”, fortalte næstformanden Rhina os. Bestyrelsen i QA Programme vil derfor gerne være mere involveret i ordningen. De kalder det selv, at de skal gå fra at være facilitatorer til at være en slags projektledere og sparringspartnere.

”På den måde vil pengene hjælpe de frivillige kræfter bag programmet med at øge kontaktfladen til de studerende, så de kan møde hinanden noget mere. Vi har indikationen om, at det forøger mængden af tandem-par, der får det til at fungere.”

Du kan læse mere om QA Programme og deres Tandem Language Exchange Programme på deres hjemmeside: qaprogramme.dk.

Hvis du gerne vil vide mere om Det Gode Projekt, kan du læse mere om tiltaget og finde ansøgningsskemaet til næste omgang på: www.academicbooks.dk/detgodeprojekt