Det Gode Projekt, efterår 2014: UCPHMUN

 

Vinderen af Det Gode Projekt i efteråret 2014 blev UCPHMUN, en tværfaglig forening, der hver anden tirsdag forvandler et lokale på Københavns Universitet til FN's Sikkerhedsråd. 

UCPHMUN fik overrakt de 10.000 kr. en januaraften på Nordisk Kollegium. Kollegiet er fast tilholdssted for gruppen, når de ikke låner et lokale af Københavns Universitet, så det var en hjemmevant bestyrelse, der tog imod os.

UCPHMUN er en tværfaglig forening med medlemmer fra bl.a. jura, retorik, statskundskab, sociologi og nanoscience. ”Over perioden har vi haft medlemmer fra alle fakulteter – bortset fra de sundhedsvidenskabelige. Dem har vi ikke overtalt endnu”, griner Annemette, der er nuværende formand.
 

Vinderen af Det Gode Projekt efterår 2014 blev UCPHMUNInspiration fra New Zealand

Idéen tog en af stifterne af foreningen med hjem fra New Zealand, efter at have haft et udlandsophold der. Hun var retoriker, og det var ønsket om at blive en bedre debattør, der drev værket.

Men i foreningen er der i dag lige så mange, der kommer pga. juraen og politikken – eller for at blive bedre til engelsk. ”Sprogligt er vi også ret blandede, så det hele foregår på engelsk” forklarer Annemette.

 
Præmien skal bruges til forbedringer

Pengene skal de bl.a. bruge til drift, eller som Kristina fra bestyrelsen kalder det: ”Alt det, de almindelige medlemmer vil mærke til møderne”. Det er fx mapper til deres materiale, kaffe og kage, print af officielle dokumenter, osv. Vi har egentlig nogle meget beskedne ønsker”, fortsætter Kristina. ”Vi vil fx gerne have FN-pagterne i bogform, så vi kan dele dem ud til medlemmerne.”

Helt fra starten har vi snakket om, at det ville være fedt med nogle medlemspakker til nye medlemmer” fortsætter Annemette. ”Men vi har kun kunne søge penge til specifikke formål. Der er ikke rigtig nogen, der gider støtte drift, selvom det er vigtigt for en forening som vores.”

Det er nemlig kaffen og medlemsmapper og den slags, der gør, at vi er en rigtig forening”, slutter Kristina. I UCPHMUN er de også meget opmærksomme på, at de skal blive bedre til at blande det sociale med det faglige, da det for det første skaber sammenhold i gruppen, men det skaber også tryghed, så selv de generte tør debattere med. ”Det er bare det, kage gør!” konkluderer Kristina.

 

Læs mere om UCPHMUN

Har du lyst til at være med i UCPHMUN, kan du læse mere om foreningen og komme i kontakt med dem på:  UCPHMUNs Facebookside – og så har vi lovet at skrive, at man også sagtens kan være med, selvom man ikke ved noget om FN.

Læs mere om Det Gode Projekt

Hvis du gerne vil vide mere om Det Gode Projekt, kan du læse mere her: 
Det Gode Projekt - mere information