Det gode projekt, forår 2012: PH Metropol cykelmandskab

 

Vinderne af Det Gode Projekt foråret 2012 blev efter en spændende afstemning kåret, og de 10.000 kr. gik til de friske cykelfolk fra PH Metropol Cykelmandskab.

 

I foråret 2012 udloddede vi igen 10.000 kr. til Det Gode Projekt. Dvs. et projekt, som kommer en bred kreds af studerende til gode fagligt og socialt.

Vi udvalgte tre finalister, og på vores hjemmeside stemte I om hvilket projekt, der skulle vinde. Det blev 'PH Metropol Cykelmandskab', der vandt foran universitetsradioen 'RadioRUC' og det tværfaglige studiemiljø og akademiske forum 'Begriff'. Alle projekterne fik fine stemmetal og det var et spændende forløb.

Med de 10.000 kr. vil 'PH Metropol Cykelmandskab' både sørge for, at PH Metropols studerende og ansatte kommer i bedre form, men også skabe sociale relationer på tværs af studier og årgange og på den måde danne vidensdeling på krys og tværs af professionshøjskolen gange.

Deres præmiesum skal bl.a. bruges til at arrangere motionsmotiverende og sundhedsfremmende foredrag, hvor relevante oplægsholdere skal forklare effekterne og nødvendigheden af daglig aktivitet. Derudover vil de skabe de optimale rammer for deres frivillige fællestræning, bl.a. ved at oprette et frivilligt korps af mennesker, der kan bestyre træningen, så cykelmandskabet også fortsætter efter formændene dimitterer.

Gå tilbage til Støtte til projekter for at andre se eksempler på projekter, der har fået tildelt midler, og hente ansøgningsskema.