Faglig Tour de SAXO vandt Det gode projekt, efterår 2012

 

I december 2012 gav I de fleste stemmer til Faglig Tour de SAXO, som vandt ret overlegent over Braintrust LIVE og Studenterforeningen Doctrinam. 

 

"Ej, hvor dejligt. Det er enormt fedt for os. Vi er en helt ny forening som skal starte op fra bunden. Det vil forhåbentlig samle instituttet på tværs af studier." Sådan lød Jeppe Kamstrups kommentar, da vi ringede til ham og fortalte den gode nyhed. 

"At vinde 10.000 kr. betyder alt for os. Og med projektet her viser vi, at vi fra de studerendes side også brænder for det tværfaglige."

 

 

 

 

Foto: Stine Frost (Klassisk arkæologi), Jeppe Hæstrup Kamstrup (Etnologi) og Kasper Skaaning (Historie) mødte op i boghandlen på KUA (Søndre Campus) for at modtage de 10.000 kr. til Faglig Tour de SAXO.

 

 

 

 

 

 

Om Faglig Tour de SAXO

Det er et eksperimenterende, studenterdrevet initiativ, der udforsker nye måder for tværfaglig læring og sparring. Initiativet sker i forbindelse med etableringen af en ny tværfaglig studentercafé, HELGA’s, på SAXO-Instituttet (2000 studerende), og er grundlæggende for opbygningen af et stærkt, tværgående studiemiljø på instituttet.

- Ansøgningen til Det Gode Projekt blev indsendt af Jeppe Hæstrup Kamstrup, Foreningen HELGA’s, Europæisk Etnologi, SAXO-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Der blev søgt støtte til afholdelse af fem seminarer omfattende udgifter til gaver til oplægsholdere, forplejning samt tryk af arrangementsfoldere.

 

Beskrivelse af projekt og formål

Faglig Tour de SAXO er et 100% studenterdrevet initiativ. Faglig Tour de SAXO er en række af åbne, tværfaglige seminarer, hvor professorer og lektorer på alle SAXO-fag stiller faglige udfordringer til hinanden, hvilket diskuteres foran og med SAXO-studerende og andre interesserede. Initiativet afvikles i forbindelse med etableringen af en ny studentercafé, HELGA’s, der kommer til at ligge i SAXO-Instituttets nye faciliteter på KUA 2. Initiativet er således grundlæggende for opbygningen af et nyt, stærkt socialt og fagligt studiemiljø for studerende på SAXO-Instituttet dvs. for cirka 2000 studerende.

I januar 2013 flytter hele SAXO-Instituttet fra gamle KUA over i nye bygninger på campus, som kaldes KUA 2. Flytningen anses af både studerende, undervisere og administration som positivt – men også som en stor udfordring for fagmiljøer og studiemiljøer lokalt, dvs. identiteten og sammenholdet på fagene og instituttet. Projektet skal tænkes i tæt sammenhæng med denne flytning som et initiativ, der proaktiv imødekommer udfordringer med tilhørsforhold til fag og institut i de nye fysiske rammer.

Udover at imødekomme disse udfordringer er formålet med projektet også at dyrke tværfagligheden på SAXO-Instituttet på en nytænkende og udfordrende måde. Målet er at skabe bedre sammenhæng på instituttet ved at hylde tværfagligheden mellem Historie, Klassisk Filologi, Forhistorisk Arkæologi, Klassisk Arkæologi samt Europæisk Etnologi. Tesen er, at tværfaglig bevidsthed er med til at skærpe egen faglighed markant. Derudover er viden om og erfaring med tværfaglighed en kompetence, som både universitet og erhvervsliv efterspørger.

Faglig Tour de SAXO vil derfor være med til at skabe stærkere faglige og tværfaglige studerende, en højere grad af identitetsfølelse og samhørighed til instituttet for både studerende og undervisere, samt lægge de spæde frø for at de studerende er bedre parate til at møde arbejdslivet efter endt uddannelse. Initiativet vil støtte op om både det studentersociale og det faglige på alle fag på instituttet.

 

Hvordan?

Konceptet går ud på, at der i løbet af forårssemesteret 2013 afholdes 5 seminarer (et seminar per fag) af 1,5 times varighed. Til disse seminarer bedes professorer eller lektorer på hvert fag om at stille specifikke spørgsmål, som de ønsker at en professor på et andet fag skal svare på. Disse spørgsmål skal have relevans for fagligheden, være af tværfaglig karakter samt indeholde elementer, som gør det relevant for studerende at høre svaret. Konceptet bærer derfor præg af at diskutere faglige udfordringer mellem fag på en sjov måde, hvilket initiativtagerne bag projektet mener, vil tiltrække en bred palet af studerende og undervisere. Gennem disse udfordringsmanøvrer på tværs, kan der opstå anderledes, interessante metodiske, teoretiske og analytiske diskussioner.

Det overvejes at lave emnet polis som det tværgående tema, men dette ligger ikke fast, da det skal diskuteres med dybdegående i starten af foråret med professorer og lektorer på hvert fag.

Initiativtagerne i HELGA’s er i tæt samarbejde med facilitatorer fra Det anderledes læringsmiljø (et projekt, som vandt Det Gode Projekt i 2011, og siden har haft stor succes på instituttet). Facilitatorerne vil være ansvarlige for at skabe dialog mellem studerende og undervisere samt det praktiske vedr. afholdelsen af seminarerne. Hovedsageligt vil projektet dog blive drevet af frivillige studerende, som er den bedste ressource til at nå den brede studentermasse på instituttet.

Diskussionerne ved seminarerne vil efter sidste seminar blive samlet i en trykt folder med billeder og artikler, som deles ud til interesserede studerende og undervisere.

 

Fremtid

Faglig Tour de SAXO er et spændende, eksperimenterende, nytænkende initiativ, som ønsker at udforske nye måder for læring mellem fagene på  instituttet, samt helt konkret at få fagene til at interagere. Alt efter konceptets succes i foråret forestiller projektlederne sig, at det kan overføres til andre institutter. Man kan ligefrem forestille sig, at det kan foregå på fakultets- eller universitetsniveau (måske ligefrem på tværs af universiteter?), hvilket dog kræver, at kommunikationen og dialogen mellem studerende og undervisere forbedres disse steder. Denne stærke kommunikation sker allerede på SAXO-Instituttet, hvor Det anderledes læringsmiljø har været en vigtig drivkraft bag skabelsen af den dialog og sammenhængskraft, som muliggør et initiativ som Faglig Tour de SAXO på dette institut lige nu.

Faglig Tour de SAXO vil uden tvivl blive en større succes, hvis projektet vinder det gode projekt. Prisen vil gøre det muligt at tilbyde forplejning til arrangementerne, som uden tvivl tiltrækker flere studerende (målet er at have mindst 200 studerende til at dukke op hver gang), samt betale for tryk af folder, som gør det muligt at nå bredere ud med budskaberne fra seminarerne.