Studerende i bestyrelsen

De studerende er fortsat i fokus i alt, hvad vi gør. Academic Books blev grundlagt af studerende og i dag har vi boghandlere ved Københavns Universitet, Roskilde Universitet og CBS.

 

Flertallet af medlemmerne i vores bestyrelse er studerende eller tidligere studerende, som alle repræsenterer de studerendes interesser. Bestyrelsen bliver hørt ved alle større beslutninger. På denne måde mister vi aldrig kontakten med uddannelsesinstitutionerne, og hvad det vil sige at være studerende.

De studerende i vores bestyrelse er også med til at hjælpe os med at sikre, at vi bliver på rette kurs og aldrig går på kompromis med vores formål fra 1967: At give billige pensumbøger til alle - i den rette udgave og i god tid til semesterstart.

 

SL fondens bestyrelse

 • Nicolai Rasmussen (formand og studerende)

  Stud.merc.aud og Senior Associate Auditor hos PwC Danmark.

  "Jeg har valgt at indtræde i SL Fondens bestyrelse, da jeg ønsker og sikre en fortsat konkurrencedygtig og let tilgængelig adgang til læringsmidler til studerende på de videregående uddannelser. Den vigtigste opgave for min tid i bestyrelsen bliver derfor, at bidrage til at fondens fremtid sikres, så den fortsat i mange årtier frem kan støtte studenter sociale og/eller faglige miljøer."


 • Søren Stahlfest Møller (alumne)

  Cand. Merc. fra CBS 1991. Økonomidirektør i Banedanmark.

  ”Det bedste ved at sidde i bestyrelsen i SL fonden er at kunne bidrage til at virksomheden stadig udvikler sig, så den fremstår veldrevet og også i fremtiden kan opfylde de ønsker og behov som de studerende har.”


 • Nisse Jakob Krenchel (alumne)

  Cand.merc. (1988-1995). Innovationschef i Alm. Brand A/S.

  ”Det er fantastisk givende at sidde i SL fondens bestyrelse. For det første har fonden et idealistisk formål - og her synes jeg det er motiverende at arbejde for de studerende frem for en kreds af aktionærer. For det andet har jeg i de år jeg har siddet i bestyrelsen haft fornøjelsen af at arbejde sammen med nogle utroligt dygtige studerende, der virkelig har bidraget til udviklingen af SL fondens virke.”


 • Annette Bank (medarbejderrepræsentant)

  Bachelor i Small Business & Retail Management. Har været i bogbranchen siden 1991 og har siden 2003 været daglig leder af boghandlen på CBS - I efteråret starter Anette med HD 2. del i organisation & ledelse.

  ”Det bedste ved at sidde i bestyrelsen er at få lov til at deltage i at afgøre hvilken vej virksomheden skal og hvordan vi skal navigere på et marked, der er så meget i opbrud som bogmarkedet.”


 • Dan Gildin Kragelund (medarbejderrepræsentant)

  Uddannet Cand.comm. og arbejder med forlagets kontakt til undervisere, forskere og boghandlere. 

  "SLfonden er med til at uddanne landets unge. Vi er med til at sikre, at der er viden på hylderne, og at det er den rette viden. Det synes jeg er et både vigtigt og ærefuldt hverv. At sidde i fondens bestyrelse giver mig mulighed for at få lov til at præge disse kerneopgaver – og forhåbentlig i sidste ende gøre en forskel for studerende, forskere og fondens medarbejdere.”


 • Martin Lavesen (alumne)

  Cand.jur., KU 1994 og HD(O), CBS 2006
  Advokat og partner i LETT

  ”Adgangen til faglig viden er afgørende i mit hverv som advokat. Som medlem af bestyrelsen i SL fonden har jeg mulighed for at bidrage aktivt til fondens udvikling og derved understøtte adgangen til faglig viden for studerende i fremtiden - ikke blot inden for jura, men for studerende på videregående uddannelser i det hele taget.”


 • Birgit Hervørsdottir Jacobsen (studerende)

  Studerer økonomi på Københavns Universitet (stud.polit) og er studentermedhjælper i Danske Bank Markets. 

  "SL fonden er med til at sikre, at viden er let tilgængelig for studerende, som jeg anser som en utrolig vigtig opgave. Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen for aktivt at bidrage til forsat udvikling af fonden, samt at være med til at sikre en høj kvalitet. Ultimativt håber jeg, gennem SL fonden, at være med til at forbedre studietiden for de studerende på videregående uddannelser."


 • Daniel Skov Andersen (studerende)

  Stud.merc., CBS

  "SL fonden har stor betydning for, hvordan de studerendes studieliv er. Jeg er selv studerende og vil gerne sikre, at de studerendes perspektiver er med i de store beslutninger. Dertil kommer, at SL fonden opererer i en industri under stor forandring, hvor fremtiden er uklar. Jeg vil gerne arbejde for, at SL fonden tilpasser sig og finder sin ideelle position til fortsat at gøre viden tilgængelig for studerende."


Lokalbestyrelsen på RUC

 • Jane Lind (studerende)

  35 år, studerer Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Medicinalbiologi på RUC. Aktiv i Studenterhuset RUC og studievejleder på PAES.

  ”Som medlem af SL fondens bestyrelse ønsker jeg at sikre et tæt samarbejde mellem de studerende på RUC og den lokale Academic Books. Det er vigtigt at orientere om de studerendes skiftende ønsker og krav til deres boghandel, og at boghandlen kontinuerligt forsøger at tilpasse sig dette.”


 • Theis Lykkegaard (studerende)

  24 år, studerer Socialvidenskab og Journalistik på RUC. Aktiv i Studenterrådet (RUC), Akademisk Råd, Institutrådet på CBIT og forvaltningsstudienævnet.

  "At sidde i SL fondens bestyrelse giver mig en indsigt i et hjørne af RUC, som studerende normalt ser som en selvfølgelighed. Personligt arbejder jeg for at forbedre RUC’s studiemiljø, og en god og levende boghandel er også en del af dette."


 • Thyge Enevoldsen (valgt af lokalbestyrelsen)

  58 år, ph.d. Cand.scient. Uddannet Kulturgeograf fra Københavns Universitet. Arbejder som studieleder for Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium på Roskilde Universitet.

  ”Det bedste ved at sidde i bestyrelsen i er, at det giver mulighed for at følge med i de studerendes aktiviteter i SL fonden.”