Skattemæssige afskrivninger. Henrik  Nielsen.  9788759329788

Skattemæssige afskrivninger

- tekstdel
Henrik Nielsen

Skattemæssige afskrivninger tekstdel er en detaljeret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt afskrivninger i specielle situationer, eksempelvis ved indtræden af skattepligt og i dødsboer. Tillige behandles reglerne om investeringsfonds samt etablerings- og iværksætterkonti. Endelig behandles også ejendomsavance samt gæld i fast ejendom.

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen ved HD-studiet i regnskab og økonomistyring på CBS. Den vil dog også være af interesse for praktikere, fx advokater, revisorer, ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder samt ansatte i SKAT.

Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer ved Institut for Regnskab og Revision, CBS samt i revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC).

Foruden denne bog er der udgivet Skattemæssige afskrivninger skemadel, som består af oversigter og taleksempler. Skemadelen vil foruden at uddybe denne bogs problemstillinger kunne anvendes som opslagsbog i forbindelse med rådgivning og løsning af konkrete problemer.

Pris:364,00 DKK

Se bogens detaljer

  • Forlag: Samfundslitteratur
  • Udgivet: 2017
  • Sider: 276
  • Sprog: Andre
  • Udgave: 6
  • Type: pdf
  • ISBN: 9788759329788

E-bog

Vores e-bøger kan kun læses via Adobe Digital Editions.
Download programmet her

Når du har købt en e-bog vil du modtage et link til download på "Min side" i listen over dine købte bøger. Du downloader din e-bog ved at klikke på linket. Linket skal aktiveres inden for en måned fra købsdagen.

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, læs da vores vejledning under Kundeservice, inden du benytter linket og downloader din e-bog. 

Rettigheder

Kopieringer: 10 copy-operations
Udskrivninger: 414 page-prints