Bestil tryk af kompendier til din undervisning - hent rekvisitionen her

Bestil kompendier til din undervisning - hent rekvisitionen her

Academic Books producerer dine kompendier og sælger dem til dine studerende. Vi ordner alt det praktiske i forbindelse med kompendieproduktion, så du som underviser kan fokusere 100 % på indholdet.

Her på siden kan du downloade rekvisitioner til kompendietryk gennem vores butikker. Har du spørgsmål eller behov for yderligere vejledning, er du altid velkommen til at kontakte den butik, som betjener den uddannelse, du underviser på.

Du kan også indsende pensumoplysninger til butikken, så vi kan bestille bøgerne hjem til dine studerende, inden undervisningen starter.

 

Værd at vide om kompendietryk

Academic Books' trykning af kompendier koordineres gennem vores butikker. Når du skal bestille kompendier, skal du derfor anvende rekvisitionen fra den butik, som betjener uddannelsen, du underviser på, med pensummateriale.

Rekvisitionen udfylder du og afleverer materialet direkte til butikken. Alle kompendier bliver produceret med et specialdesignet omslag, hvor titel, fag, semester m.v. fremår af forsiden. Når kompendierne er produceret, kan de bestilles af dine studerende her i webshoppen og/ eller købes direkte i butikken.

> Kompendiematerialet skal sendes til boghandelen som PDF-fil, alternativt afleveres materialet i fysisk form i boghandelen, der så sørger for indscanning.

> Husk at udfylde rekvisitionen fuldstændigt og oplyse boghandlens personale om, hvornår kompendiet skal være klar til salg i butikken. Rekvisitionen kan afhentes i butikken, eller downloades fra academicbooks.dk.

> Produktionstiden er normalt 5 hverdage til kompendiet ligger klar til salg på academicbooks.dk og/ eller i butikken.

> Alle sider i kompendiet, herunder titelblad, indholdsfortegnelse, skilleblade osv. tæller som kopisider, når du optæller sideantallet i kompendiet.

> Der skal produceres et oversigtsbillede af hvor fra de enkelte kopierede tekster kommer fra: Forfatter(e), titel, sider, ISBN (hvis fra materiale ISBN-nummererede udgivelser)

> På baggrund af den generelle efterspørgsel og i samråd med underviserne styrer Academic Books oplagsstørrelser og genoptryk.

> Academics Books indsender 1 eksemplar af hvert produceret kompendie til Copydan.

 

Regler i forbindelse med kopiering

Copydan, der varetager rettighedshaveres interesser i Danmark, har indgået aftale med Danske Universiteter om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale fra bøger, tidsskrifter m.v. til brug for undervisning på universiteter og højere læreanstalter.

Regler i forbindelse med almindelig kopiering - sker eksemplarfremstillingen ved fotokopiering eller print, gælder følgende begrænsninger:

a) Hvis værket er under 1 år gammelt, må der kopieres op til 10 % af værket og max. 25 sider.

b) Hvis værket er 1-5 år gammelt, må der kopieres op til 15 % af værket og max. 40 sider.

c) Hvis værket er mere end 5 år gammelt, må der kopieres op til 20 % af værket og max. 75 sider.

Læs evt. mere om reglerne på www.copydan.dk.

Alternativt skal man som underviser selv indhente en tilladelse fra rettighedshaveren til at kopiere materialet.

 

Regler i forbindelse indscanning og digital lagring af materialer

Her kan du finde reglerne vedr. indscanning og digital lagring af ophavsretligt beskyttet materiale til undervisningsbrug:

a) Der må højest eksemplarfremstilles 20 % af en publikation, dog højest 20 sider af samme publikation pr. elev inden for et semester.

b) Trykte værker må kun indscannes og lagres på undervisningsinstitutionens IT-systemer i et grafisk format, så der ikke kan foretages ændringer i værkerne.

c) Værker indscannet i medfør af punkt b kan af universitetets elever og ansatte printes både centralt og decentralt således, at anvendelse til fjernundervisning muliggøres.

d) Undervisningsinstitutionen skal sikre at brugerne, dvs. lærere og elever kun kan få adgang til det indscannede materiale ved anvendelse af password.

  • Der må højest eksemplarfremstilles i henhold til ovenstående begrænsningsregler af en publikation pr. STÅ inden for et semester.
  • For tidsskrifter beregnes de procentuelle grænser af årgangens samlede sidetal.
  • Eksemplarfremstilling må ske med henblik på at forsyne en årgang - ikke til oplagring.

Stk. 4 Det forudsættes, at materialet er et lovligt eksemplar af det ophavsretligt beskyttede materiale.

Reglerne for professionshøjskoler, kan findes her: kopitilundervisning.dk

Særligt om kompendier til Søndre Campus (KU) og IT-Universitetet

Til undervisere på Københavns Universitet, Søndre Campus:

Vi laver desværre ikke kompendier til undervisningen på KU, Søndre Campus, men henviser i stedet til:

Publi©Kom
Publikationsservice Søndre Campus
Københavns Universitet Amager
Karen Blixens Plads 8
Tlf.: 35 32 91 61
Mail: publikom@hum.ku.dk
Web: www.webshophum-dk.ku.dk

Til undervisere på IT-Universitetet i København:

Udover at bestille pensumbøger, laver vi også kompendier til undervisning på IT-Universitetet. Hent rekvisitionen i boksen "Download rekvisition" til højre. Udfyld og send den til os som vedhæftet fil via ku-soendre@academicbooks.dk, og send os selve kompendiet via DropBox, fysisk på CDROM eller i udprintet version.

 

 

 

 

Har du spørgsmål?

Så henvend dig i butikken, som betjener studiet, du underviser på.

Besøg butikken
Send os dine pensumoplysninger til næste semester