• Samfundslitteratur
  • 2018
  • Paperback
  • 379
  • dan
  • 3
  • 9788759332306

Økonomisk styring i kommunerne

0

Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog på professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver.

Økonomisk styring i kommunerne er en lærebog på professionsuddannelserne, der beskriver styringens drivkræfter i kommunerne ud fra forskellige perspektiver. Bogen belyser kommunernes rolle og placering i den samfundsøkonomiske kontekst med stramme udgiftsrammer – herunder hvordan disse rammer og vilkår skaber en række dilemmaer, når der skal vælges styringsværktøjer i den offentlige sektor. 
Bogen redegør for finansieringen af kommunerne, herunder samspillet mellem finanspolitikken og kommunernes budgetter og sætter fokus på, hvordan de kommunale bevillingsregler og budgetadfærdsteorier – som fx New Public Management – påvirker styringen, og hvordan målstyring og kommunale budgetmodeller kommer i anvendelse, når det kommunale budget skal lægges. Endvidere behandler bogen de styringsteknologier, der kommer i spil, når kommunernes økonomi begrænses af budgetloven og udgiftslofter. Der redegøres for anvendelse af udlicitering, demografimodeller, resultat- og kontraktstyring, budgetanalyser, innovations- og kvalitetsstyring, benchmarking og nøgletal samt generelle økonomistyringsprincipper. Bogen indeholder en række praktiske eksempler, bl.a. metode ved budgetlægning på beskæftigelsesområdet.
Bogens formål er at give et bredt indblik i kommunernes økonomistyring og en viden om, hvad der aktuelt bevæger sig i den kommunale styring. 3. udgave er opdateret med de nyeste tal og udviklinger på området, og kapitel 4 er omarbejdet, så kapitlet giver en mere omfattede indføring i statens økonomiske styring af kommunerne.

Bogen udkommer den 20. november, men kan allerede nu bestilles og leveres, når den udkommer.

399,00 kr.
359,00 kr.