Advancing Research on Projects and Temporary Organizations

  • CBS Press
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • English
  • 1
  • 9788763003414
0

Bogen fokuserer på fremskridt og potentialer i udforskningen af forholdet mellem projektledelse og moderne organisationer. Eksemplerne i bogen illustrerer bredden i den aktuelle forskning.


Forfatterne har lagt vægt på at inddrage de dele af forskningen, der sigter mod at udvikle teorier for projektledelse fra organisationsteorien eller mod at udvikle organisationsteori med afsæt i projekter. Som de enkelte eksempler vil vise, er det en distinktion, der er vanskelig, men dog frugtbar at arbejde med.