Affektiv ledelse

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759334898
0

Affektiv ledelse handler om ledelse, som den udfolder sig midt i den hektiske, mangfoldige, engagerede og rodede dagligdag. For selvom mål, strategiplan og drejebog er på plads, lykkes ledelse alligevel ikke altid, som det var planlagt. Der er mere og andet, der spiller ind.


Inspireret af filosoffen Gilles Deleuze præsenterer Lonni Hall en række centrale pointer om ledelse i praksis. Ved hjælp af begreberne begivenhed, begær, produktbegær, nekroledelse og staccato-ledelse bliver det tydeligt, hvordan det er gennem engagementet hos ledelse og medarbejdere i konkrete situationer, at tingene henholdsvis folder sig ud og bliver til noget eller opløses og dør ud.


Med disse begreber hjælpes ledere til at få øje på de stemninger og intensiteter i nuet, som har en effekt, når der ledes. Ved at styrke opmærksomheden på stemninger og intensiteter kan du således blive bedre til at navigere i og lykkes med at lede i den ledelseshverdag, som udspiller sig her og nu.


Bogen er skrevet til brug på lederuddannelser og for lederen, som gerne vil klædes bedre på til at lede i hverdagens rod og uforudsigelighed.