• Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759338414

Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det - så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.

Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og
udvikles på utallige måder, og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger, og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.

Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af
udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.

Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske
forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.

Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de
bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller
færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med
utallige kombinationsmuligheder.

Formulér dig godt med fraser!