Almen Biokemi 2. udgave

  • Biofolia
  • 2022
  • Paperback
  • 188
  • dan
  • 2
  • 9788770420129

Almen biokemi er en lærebog for dem, der ønsker en detaljeret indføring i den humane metabolisme ved vægt på energistofskiftet. Bogen indeholder alle væsentlige aspekter af den humane metabolisme, og størstedelen af bogen er således en grundig indføring i de metaboliske hovedveje. Det vil sige omsætning af protein, fedt og kulhydrat og disses byggesten samt herunder omsætningsvejenes regulering og energiforhold. 


 For at sikre en dybere forståelse af de termodynamiske og enzymologiske aspekter af energistofskiftet er der særskilte kapitler om disse emner. Hertil er der henvisninger i resten af bogen, som man kan bruge efter behov. Bogen slutter af med kapitler om alkoholomsætning, blodkoagulation og hormon­receptorer. Sidstnævnte kapitel rummer en grundig gennemgang af signaleringsmekanismerne for de metabolisk vigtige hormoner. Den traditionelle celle- og molekylærbiologi er ikke en del af bogen, men et kapitel om cellebiologi omhandler de begreber omkring fx DNA-, RNA- og protein­syntese, som er nødvendige for at forstå den metaboliske biokemi (fx regulation af genekspression). 

Bogen rummer også en gennemgang af cellernes opbygning, byggesten og organeller - igen målrettet de begreber, der også har betydning for forståelsen af den metaboliske biokemi. 

 Bogen er velegnet for alle, der ønsker et grundigt kendskab til den humane biokemi med vægt på energistofskiftet og dets regulation. Den er skrevet som lærebog til undervisning i almen biokemi for tandlægestuderende ved Københavns Universitet, men kan være af interesse på mange andre uddannelser, hvor menneskets energiomsætning er vigtig, fx idrætsuddannelser. 

 I forhold til første udgave er der sket en omfattende redigering af teksten, idet der dog ikke er ændret i indhold og omfang.
275,00 kr.
255,00 kr.