Art of Gem Cutting - Including Cabochons, Faceting, Spheres, Tumbling and Special Techniques

Af H. Dake
  • Carveth Press
  • 2013
  • 98
  • eng
  • Udgave er ikke defineret
  • 9781447484806