Børne- og ungdomslitteratur

  • Samfundslitteratur
  • 2016
  • Paperback
  • 57
  • dan
  • 1
  • 9788759326558
0

I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster. Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen:

 · Hvilke tekster byder sig til i tekstarbejdet i 4.-10. klasse, og hvorfor har bestemte former for litteratur en særlig forrang, når det gælder danskundervisning?
 · Hvilken betydning har elevernes alder, faglige formåen og interesser for valget af tekster?
 · Hvilke formål begrunder tekstlæsningen?
 · Hvilken sammenhæng er der mellem teksternes egenart og valget af undervisningsmetode(r)? 
Hæftet stiller skarpt på disse didaktiske spørgsmål med baggrund i en grundig kortlægning af især børne- og ungdomslitteraturens skiftende temaer og synsvinkler i et historisk udviklingsperspektiv. Nyere forståelser af børne- og ungdomslitteraturens genrer introduceres og diskuteres, bl.a. gennem en problematisering af begrebet om den komplekse børne- og ungdomslitteratur. Desuden gøres der rede for udvalgte litteraturvidenskabelige retninger og metoder. Endelig lægges der op til, at de lærerstuderende i dansk selv kan gå på opdagelse i det mangfoldige tekstlandskab, som oprulles. Hæftet afsluttes således med en række litteraturdidaktiske studieopgaver, som er struktureret og nøje afgrænset i forhold til hovedtemaerne i de forskellige afsnit. 
Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
100,00 kr.
86,00 kr.