• Forlaget Klim ApS
  • 2005
  • Paperback
  • 463
  • dan
  • 1
  • 9788779554016

Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år

0
Opdragelse og anbringelser af børn og unge er først inden for de seneste hundrede år blevet omfattet af den danske lovgivning. Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år handler om socialpædagogikkens historiske udvikling, og i bogen vises, hvordan denne udvikling danner baggrund for socialpædagogikkens vilkår i dag.
Hovedvægten er lagt på anbringelser af børn og unge på institutioner, og udviklingen analyseres i sammenhæng med såvel generelle samfundsmæssige tendenser som socialpolitikkens udvikling.

395,00 kr.
355,00 kr.