• 2009
  • 267
  • Sproget er ikke defineret
  • 1
  • 9788791771217

Bevægelsespsykologi

0
Kroppens sprog er sanseligt og ekspressivt. Ordenes strøm kan stoppes, men kroppen er altid i bevægelse, altid kommunikerende. Spørgsmålet er om videnskaben kan rumme og beskrive dette sprog? Med udgangspunkt i en række praksisnære fortællinger belyses kroppens og bevægelsens uudnyttede muligheder i forhold til udvikling, terapi og forandring.
Afhandlingen udgøres af syv artikler og én on-line performance. Den er baseret på en fænomenologisk, narrativ og praksisfunderet undersøgelse af tre forskellige og indbyrdes forbundne rum. Disse rum består af det bevægelsespædagogiske, det professionspersonlige og især det danseterapeutiske rum. Formålet er at lade samspillet mellem fortællinger og teori afdække ansatsen til en bevægelsespsykologi og dermed åbne nye muligheder indenfor forskellige professionsområder.
150,00 kr.
135,00 kr.