Bilafgifter og bilbeskatning

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2009
  • Paperback
  • 293
  • dan
  • 1
  • 9788761924995
0

Hvilke fysiske krav er der til specialeindretning af en varevogn?
Hvilke eldrevne køretøjer kan fritages for registreringsafgifter?

Få et samlet indblik i de generelle og specifikke regler om moms og afgifter ved

• Køb, salg og udlejning
• Nye og brugte køretøjer
• Person- og varebiler
• Erhvervs- og privatkørsel
• Import og eksport
• Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Som illustration af reglerne får du desuden i bogens bilag konkrete fotoeksempler på erhvervsindrettet køretøj, en skematisk gennemgang af 60-dagesreglen for befordringsgodtgørelse og en oversigt over brændstofforbrugsafgifts-satser.

620,00 kr.