Bioteknologi

  • Nucleus - Foreningen af Danske Biologers Forlag ApS
  • Paperback
  • 102
  • dan
  • 1
  • 9788790363154
0

Bogen giver en på én gang grundig og letforståelig gennemgang af de nyeste teknikker og forskningsresultater inden for bioteknologien.

Bogen er inddelt i fem tematiske afsnit:
-Definition af bioteknologiens område og et kort historisk rids fra youghurtproduktion til vore dages storskalaproduktion vha. genmodificerede organismer.
-Metoder til gensplejsning af planter og mulige anvendelsesområder fra ernærings-forbedring af ris til jordrensning.
-Metoder til gensplejsning af dyr, transgene dyr som sygdomsmodeller og dyr som bioreaktorer.
-Det humane genomprojekt og dets perspektiver.
-Bioteknologiske metoder der giver øget mulig-hed for forståelse og behandling af kræftsyg-domme.

I forbindelse med hvert afsnit tages en udvalgt etisk problemstilling op til diskussion, og hvor det er relevant indgår cases og spørgsmål. Efter hvert kapitel er der en række relevante, kommenterede internet-henvisninger.

Bioteknologi er skrevet til tilvalgsnivauerne i biologi i gymnasiet og HF, men vil også kunne anvendes på mange andre uddannelses-institutioner.
Bogen er blevet til på initiativ af Københavns Universitet, koordineringsgruppen vedr. bioteknologi og er et resultat af universitetets bioteknologiske satsnings-område.
 

150,00 kr.