Bipolar for begyndere: Hvordan holder du balancen?

  • 2021
  • 0
  • dan
  • 1
  • 9788799344369
0

Denne bog er til den, der lever med bipolar affektiv sindslidelse en psykisk sygdom, hvor man i perioder oplever markante og påfaldende forandringer i ens sindsstemning fra mani til depression. Bogen er skrevet af mennesker, der selv lever med bipolar lidelse, i fællesskab med sundhedsfaglige behandlere med speciale inden for bipolar lidelse. Den belyser emnet fra faglige såvel som personlige synsvinkler.

Bogen forsøger at besvare de spørgsmål, man har som nydiagnosticeret, men også hvis man har levet med sygdommen i længere tid eller er pårørende. Hvad går bipolar lidelse ud på? Hvilke behandlingsmuligheder er der? Hvordan kan sygdommen påvirke ens identitet? Hvordan kan pårørende støtte bedst? Hvordan kommer man sig ovenpå en svær periode?

Bogen belyser en bred palet af emner fra personlige og faglige beskrivelser af sygdommen, og hvordan man får det bedre, til medicin, livskvalitet, forebyggelse, pårørende, sundhed og seksualitet.

I bogen præsenteres redskaber, som kan styrke ens evne til at håndtere sygdommen. Bogen er illustreret af den belgiske kunstner Els Cools, hvis stemningsfulde streg giver liv til de tanker og følelser, der beskrives.

250,00 kr.