Blæsende Gry

  • H.N. Jacobsens Boghandel
  • 2020
  • Paperback
  • 479
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9789991888729

Genudgivelse af WILLIAM HEINESENS første roman BLÆSENDE GRY 


Blæsende Gry er en bred realistisk skildring af livet i bygden Trymø og i købstaden Holmvige på Færøerne. Her udspiller der sig et rigt liv, der antyder en moderne samfunds­form med handel, fiskeri og fiskeforarbejdning som grundlag. Sammen med den ændrede erhvervsstruktur følger religiøse strømninger, der skaber modsætninger mellem traditionel kirkereligi­øsitet og de nye lægmandsretninger; nærmere bestemt Folkekirkens Indre Mission og de uafhængige "Bekendere" med deres forestilling om, at troen bygger på den individuelle omvendelse, der bør bekendes offentligt. Romanens persongalleri omfatter en lange række karakterer, hvor det unge par, degnesønnen og skibsføreren Gotfred og købmands­- og rederdatteren Georgina, samt hendes mistænk­somme og gammeldags far danner en gruppe. Over for dem står den unge reder Sylverius i Holmvige, der gifter sig med den smukke Simona fra Trymø. Efter mange overvejelser over, hvordan det er muligt at forene en moderne og dyna­misk forretnings­virk­somhed med en personlig, renfærdig og inderlig "Bekendertro", lader Sylverius og Simona sig døbe ind i ­sekten. Romanen er på denne måde en interessant skildring af de ændrede strukturer i det færøske erhvervs- og trosliv i 1920-30'erne.   

Det er H.N. Jacobsens Boghandel i Tórshavn, der genudgiver romanen sin oprindelige skikkelse. Den ledsages af to artikler. I den ene beskæftiger professor, dr.phil. Malan Marnersdóttir sig med romanens mod­tagelse på Færøerne, og i den anden behandler lektor, ph.d. Bergur Rønne Moberg forfatterens korrespondance om udgivelsen med udgiveren Munksgaard.

Romanen er et stort romanforfatterskabs udgangspunkt skrevet på dansk af den færøske forfatter William Heinesen (1900-91). Blæsende Gry blev udgivet på Levin & Munksgaard Forlag i 1934.
298,00 kr.
268,20 kr.