Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2010
  • Hardback
  • 421
  • dan
  • 2
  • 9788761925848
0

En opdatering af den tidligere bog Bogføring, regnskab og skat.

Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i mange år har fundet sted ude i virksomhederne. Ikke mindst er den seneste nye praksis vedrørende opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet – EU og USA – behandlet indgående.

Bogen er også tilpasset den nye selskabslov.

Endvidere omhandler kommentarerne til de to mindstekravsbekendtgørelser den omfattende praksis, der gennem tiden har udviklet sig.

Bogen er opdelt i tre dele:
Emnemæssig indgang til reglerne

Kommentering af de enkelte bestemmelser i Bogføringsloven

Kommentering af de enkelte bestemmelser i de to mindstekravsbekendtgørelser

1.040,00 kr.