Borgerinddragelse i socialt arbejde

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759340479
0

Borgerinddragelse er et komplekst fænomen, og der findes
ikke én entydig definition, hverken i praksis eller inden for faglitteraturen.
Alligevel anvendes begrebet i mange sammenhænge og er i disse år kommet særligt
i fokus som en central værdi i velfærdsstaten. Udgangspunktet for denne bog er,
at der er mange potentialer i at styrke leveringen af velfærd igennem et øget
fokus på borgerinddragelse - blandt andet fordi borgeres viden om egne
forudsætninger og behov er afgørende for det faglige arbejde med at udvælge og
tilrettelægge indsatser og hjælp. Men der kastes samtidig et kritisk blik på
både potentialerne og de dilemmaer, der er indlejret i udførelsen af
borgerinddragende aktiviteter.

I bogen indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det
sociale arbejdes forskellige praksisområder. Bogen er ikke en guidebog til,
hvordan man inddrager borgeren i praksis, men er snarere et redskab til
refleksivitet, der hjælper med at få en klar og nuanceret forståelse af, hvad
borgerinddragelse er og kan, og hvad rammerne for borgerinddragelse betyder for
praksis.

Bogen henvender sig både til studerende og praktikere på
tværs af det sociale arbejdes forskellige praksisområder samt til de læsere,
der har interesse for, hvordan borgerinddragelse kan fremme den offentlige
velfærd.