Computational Thinking

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759340448
0


Computational thinking er de kognitive processer, som
mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational
thinking (CT) præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger
til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager,
hvordan vi får svar på vores internetsøgninger, hvem vi matches med på
datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer
forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de
både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt
andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller
de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT
og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan
læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk
og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden
del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og
faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer
didaktiske designs for at lære [med] CT.

Bogens målgruppe er forskere, undervisere og studerende i
fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og
digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og
videreuddannelser.