Crime, Law, and Justice in Greenland

  • Samfundslitteratur
  • 1996
  • Paperback
  • 151
  • Engelsk
  • 1
  • 9788770342803
0

Denne artikelsamling (på engelsk) er udgivet af Nyt fra Samfundsvidenskaberne i samarbejde med The Northern Justice Society, Canada. Den indledende artikel i bogen skrives af professor Curt Taylor Griffiths fra Simon Fraser University, Canada. Bogen giver et internationalt bidrag til den igangværende debat vedr. en ny reform af Grønlands kriminalretspleje. En debat, der kan få betydning også for den fremtidige udvikling ag retsplejen i de øvrige inuitsamfund i de arktiske egne.

125,00 kr.