Dansk arbejdslivsforskning 2006

  • Syddansk Universitetsforlag
  • 2006
  • Paperback
  • 122
  • dan
  • 1
  • 9788791573095
0

Forskning i menneskers livs- og arbejdsvilkår er i rivende udvikling i disse år. Vores viden om arbejdsmiljøet og arbejdsforholdenes betydning for sundhed, psykisk velbefindende, arbejdsevne, identitet og familieliv øges konstant. Samtidigt gøres der i mange sammenhænge værdifulde erfaringer om hvordan belastninger forebygges og hvordan mennesker udvikler sig gennem arbejdet.

Det er imidlertid kendetegnende for vores viden om arbejdslivet, at der inddrages stadig flere synsvinkler og tilgange til at forstå og beskrive udviklingen. Hvor vi tidligere havde nogle relativt klart opdelte forskningsområder som f.eks. arbejdsmiljø, arbejderbevægelsens historie, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedsuddannelser, er der i dag en stor del af forskningen, som inddrager nye forskningsfelter, anvender nye metoder og placerer sig mellem to eller flere af de klassiske tilgange.

170,00 kr.