• Gyldendal
  • 2019
  • Hardback
  • 701
  • dan
  • 3
  • 9788762819870
0

Dansk flora kan benyttes til bestemmelse af alle karsporeplanter og frøplanter, der forekommer vildtvoksende eller tilsyneladende vildtvoksende i det danske landskab. Såvel nøgler som beskrivelser er udarbejdet helt fra grunden til denne bog, idet der er lagt stor vægt på klarheden i de enkelte nøgle-punkters valgmuligheder. Desuden bruges et moderne og forenklet botanisk fagsprog. Som noget nyt er mange slægter og bestemmelsestekniske detaljer illustreret, ofte med farveillustration af hele planter eller blomster. I familie-, slægts- og artsbeskrivelserne er de karakter-træk, der er af betydning for bestemmelsen endvidere fremhævet. Bogen er udarbejdet af 21 erfarne specialister og undervisere i danske planter og illustrationerne er udført på grundlag af levende materiale af de to tegnere, som begge har mange års erfaring i videnskabelig illustration.

549,95 kr.
455,00 kr.

Bogen er en del af følgende bogpakke(r):

1.926,00 kr.
1.900,00 kr.
1.260,00 kr.
1.200,00 kr.