Dansk i dybden - Folkeeventyr

  • Gyldendal
  • 2006
  • Paperback
  • 32
  • dan
  • 1
  • 9788702046182
0

Årsplan 7
FOLKEEVENTYR er et genrehæfte, der er skrevet til elever i folkeskolens ældste klasser, og indeholder et undervisningsforløb, der kan indgå direkte i den danskfaglige årsplan.  
Hæftets indhold er:
- Den mundtlige formidling
- Folkeeventyrets kendetegn
- Forskellige modeller og eventyrtyper
- Analyse- og fortolkningsopgaver
- Proces- og produktorienterede skriveopgaver
- Fremgangsmåder til arbejdet med folkeeventyr
 
Mere om indholdet i Folkeeventyr
Ofte er arbejdet med folkeeventyr i folkeskolens ældste klasser ret stereotypt. Den gode og den onde, tretalsmagi, måske en aktantmodel og en morale. Eleverne når ikke til at opfatte folkeeventyrene som mulige livsforklaringer - og de anvender ikke deres analytiske iagttagelser i en samlende tolkning/syntese.
I hæftet om folkeeventyr kommer eleverne ned i - og rundt om folkeeventyrene ved at fokusere på genrens karakteristika - og ved at gå ind i folkeeventyrene med forskellige redskaber og fra forskellige vinkler. På den måde aktiveres elevernes viden om genren - og de får den systematiseret og udfordret gennem både mundtlige og skriftlige danskaktiviteter.
Undervejs i arbejdet med hæftet møder eleverne opgaver, hvor de skal fokusere på den mundtlige fortælling. Forberede og afprøve en fortælling - for at udfordre mundtligheden og dens mange muligheder - også for de ældste elever.
 Hæftet indeholder en eksemplarisk analyse af folkeeventyret Dovenlars. Der er løbende eksempler på, hvordan genretræk kan kendes, findes og bruges i de enkelte tekster. Sidst i hæftet findes en oversigt, der viser forskellige tilgange og fremgangsmåder, når eleverne i andre sammenhænge skal formulere sig om genren.   
Om forfatterne
Lise Moestrup er læreruddannet og har mange års erfaringer som dansklærer i folkeskolens ældste klasser og som beskikket censor. Birgitte Therkildsen er læreruddannet med PD i dansk, fagkonsulent i dansk i Undervisningsministeriet siden 2001, samt dansklærer i folkeskolens ældste klasser gennem mange år. Medforfatter til materialet Fra tekst til tekst til tekst, der er en elevbog til folkeskolens ældste klasser. - Birgitte Therkildsen afholder danskfaglige kurser i evaluering, genrearbejde og skriftlig fremstilling samt prøverne i dansk.

185,00 kr.
166,50 kr.