Dansk og den skriftlige prøve

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759333235
0

Dansk og den skriftlige prøve handler om undervisning i det, der i den nye læseplan beskrives som brugstekster. Det, der prøves i ved 9.-klasseprøven i skriftlig fremstilling: elevernes kompetence til at skrive tekster, der har en tydelig hensigt og passer godt til den målgruppe og situation, som de skal forestille sig, at de skriver til.


Bogens første del handler om, hvordan læreren i de ældste klasser kan undervise og vejlede eleverne i fremstillingsprocessen, og har en gennemgang af kriterier for vurdering af elevtekster. Bogen fokuserer på, hvordan eleverne kan overføre overvejelser og erfaringer fra arbejdet med at skrive én tekst til arbejdet med den næste. Desuden er der forslag til, hvordan læreren kan forbinde et skriveforløb med, at eleverne læser og analyserer brugstekster og fagtekster.


I bogens anden del gennemgås fire eksempler på, hvordan læreren kan bruge en prøveopgave i et undervisningsforløb. Til hvert forløb er knyttet gennemgang af en elevtekst med forslag til, hvordan læreren kan kommentere træk i teksten og vejlede med henblik på, at eleven selv arbejder videre.


Der sigtes med alle bogens forslag mod, at eleverne lærer noget, som de både har brug for til prøven og som privatpersoner og borgere, i job og fortsat uddannelse i det hele taget.


Dansk og den skriftlige prøve henvender sig til dansklærere i de ældste klasser, vejledere og studerende.