Dansk på den interaktive tavle

  • Dansklærerforeningen
  • 2012
  • Paperback
  • 160
  • dan
  • 1
  • 9788779964853
0

Dansk på den interaktive tavle er en hjælp til dansklæreren der stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan gør jeg brugen af en interaktiv tavle relevant for danskfaget? Bogen giver svar på dette ved at vise en række eksempler på, hvordan den interaktive tavle kan integreres i eksisterende danskfaglige områder og didaktisk tiltag - både når det gælder indskoling, mellemtrin og overbygning.

Bogen indleder med en indføring i didaktiske principper for anvendelsen af interaktive tavler i undervisningen og peger efterfølgende på, hvordan tavlerne kan anvendes ved danskfaglige områder som sprog, skriftlighed, litteratur, læsning og medier.

Dansk på den interaktive tavle henvender sig dansklærere og lærerstuderende der ønsker at integrere interaktive tavler i undervisningen på et danskfagligt grundlag.

332,50 kr.
299,25 kr.