Dansk selskabsret, Indledning til selskabsretten

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2006
  • Paperback
  • 367
  • dan
  • 2
  • 9788761910271
0

Den retlige regulering af selskaber har stor samfundsmæssig betydning, da en meget stor del af verdens erhvervsmæssige aktivitet udøves inden for rammerne af selskaber. Dansk selskabsret består foreløbig af tre bind og giver en samlet fremstilling af de forskellige selskabsformer, som den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed. Bind 1 præsenterer dels grundlæggende begreber og systematik, dels ansvarsgennembrud, identifikation og børsret mv. Selskabsrettens udvikling inden for rammerne af den Europæiske Union gennem EF-domstolens praksis og vedtagelse af direktiver og forordninger påvirker i stigende grad de danske regler. Et forhold bind 1 af Dansk selskabsret tager højde for.

495,00 kr.