Dansk Sociologis historie

  • Forlaget Sociologi
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788787811866
0

Denne bog er det første større værk om dansk sociologis historie. Hver forfatter har fået i opdrag at skrive en periodefremstilling, der som minimum skulle præsentere centrale sociologiske produktioner og forskningsområder, synliggøre samfundsmæssige og sociale kontekster for sociologisk forskning (og undervisning) og give nogle personlige bud på bærekraften i forskellige forskningsaktiviteter.Bogens kapilter er: Torben Agersnap: ”Sociologi i Danmark før 1950”. Bjarne Andersson & Andrzej Dabrowski: ”Sociologiens akademiske, administrative og kommercielle felter 1950-1970”. Lise Drewes Nielsen: ”‘Sociologer kan skam bruges’ Fra studenteroprør til profession i 70’erne”. Jørn Falk & Allan Madsen: ”Oligarker og rebeller samt kampen om de symbolske kapitaler”. Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen: ”Vejen til nedlukning af de sociologiske institutter”. Kjeld Høgsbro: ”Fra socialteknologi til udviklingsprogrammer. Udviklingen i 80’ernes og 90’ernes sociologiske socialforskning”. Lars Hulgård & John Andersen: ”90’ernes sociologi: På vej mod en ny stor fortælling?” Rundbordssamtale mellem John Andersen, Thomas Boje, Lis Højgård, Karin Mathiesen, Lars Hulgård, Carsten Strøby Jensen og Kurt Aagaard NielsenAntologien henvender sig til sociologsamfundet og andre med interesse i teorihistorie og fagudvikling. Antologien kan læses som et næsten dækkende patschwork, for dem der ønsker at tilegne sig et bredt billede af faget. De enkelte artikler kan læses uafhængigt af hinanden, men vi understreger,at der er en bærende ide i sammensætningen af forfatterkredsen,og at vi trods heterogeniteten i bidragene ser dem som dele af et samlet helhedsbillede af dansk sociologi