Dansk-spansk juridisk ordbog

  • Gyldendalske Boghandel
  • 2006
  • Hardback
  • 903
  • flersproget
  • 1
  • 9788702048551
0

* 12.000 opslagsord og 6.000 udtryk og vendinger
* Person-, familie- og arveret samt aftaleret, patent- og varemærkeret, strafferet, procesret, international ret og EU-ret.
* Tydelig markering af hvilke juridiske områder opslagsordene hører til.
* Definitioner på dansk af opslagsordene
* Synonymer samt antonymer til opslagsord og oversættelser

Ordbogen indeholder desuden en sammenligning af hovedtræk af centrale områder inden for det danske og det spanske retssystem - med tilhørende dansk og spansk alfabetisk indeks.
I ordbogsdelens artikler henvises der til denne del af ordbogen for yderligere oplysninger. Ordbogen indeholder også en liste over dansk og spansk juridisk litteratur, der kan give en dyberegående forståelse af de to retssystemer.

Ordbogens formål er at være et hjælpemiddel primært til oversættelse af danske juridiske tekster til spansk og sekundært til skriftlig produktion af danske og spanske juridiske tekster samt læsning og forståelse af danske og spanske juridiske tekster. Den henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet og offentlige institutioner samt jurister, sprogstuderende, oversættere og tolke.

Forfatteren er translatør og lektor i spansk ved Handelshøjskolen i Århus.

499,00 kr.