• Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2021
  • Paperback
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788776832193
0

Data er blevet en uomgængelig del af skolens hverdag og
ledelse. Men data gør mere end de viser. Data omskaber nemlig skolen og dens
elever radikalt. Det vilkår kræver, at ledelsen oparbejder ikke bare
dataliteracy men også etisk datasans.Foruden etisk datasans præsenterer bogen begrebet responsabilitet, dvs.
ledelsens dens evne til at sanse og kere sig om, hvad data og databrug
afstedkommer, og et forslag til en eksperimenterende ledelsesmetodologi,
prototyping.

Bogen er en håndsrækning i arbejdet med det skisma mellem det
frugtbare og det faretruende, som data repræsenterer for skolen og for den
mangfoldighed af børn og unge, som skolen skal give en god ud/dannelse.