• Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759333112
0

Kunst- og kulturinstitutioner er i disse år optagede af at inddrage brugere på nye måder og eksperimentere med forskellige former for deltagende formidling. Det øgede fokus på deltagelse handler om demokratisering og medborgerskab og er både et politisk krav og en brugerforventning. Men der ligger også en række udfordringer i det demokratiske projekt: Handler det om at få så mange som muligt engageret i kunst og kultur, eller handler det mere om kvalitet og dybde i engagementet? Samtidig er der forskellige opfattelser af det demokratiske projekt og af, hvad offentlig kunst og kultur kan og skal, og hvad værdien af en offentlig kultur er.


Denne bog giver en teoretisk indføring i demokrati, deltagelse og formidling såvel som et historisk overblik over den kulturpolitiske udvikling i Danmark og diskuterer rækkevidden heraf gennem eksempler fra praksis.


Bogen henvender sig til  • en alment interesseret kulturel offentlighed, der har erfaring med deltagende formidlingsformer fra besøg eller som frivillig på biblioteker, museer og arkiver, i koncert- og skuespilhuse, hos gallerier mv.

  • professionelle, der hver dag skal tage stilling til og udvikle nye formidlingsformer i spændet mellem politiker-, ledelses- og brugerkrav.

  • studerende på de mange kulturuddannelser, der både teoretisk og praktisk forholder sig til kulturinstitutionerne og deres formidling.