Den etiske lærer

  • Samfundslitteratur
  • 2010
  • Paperback
  • dan
  • 1
  • 9788759315002

Læreren står ofte alene, når der opstår vanskelige situationer, som kræver et etisk beredskab. I en presset situation skal man opfatte, hvad der sker, og handle hurtigt på en måde, som fungerer. Både når man står midt i situationen, og senere, når man skal stå til ansvar for sine handlinger.

Hvordan kan læreren ruste sig til dette moralske ansvar i en virkelighed, som bliver stadig mere kompleks? Hvordan skal en refleksiv professionsetik se ud, for at den kan inspirere og støtte læreren i sit arbejde?

Denne bog understøtter udviklingen af læreres og lærerstuderendes professionsetiske kompetencer. Udgangspunktet er tre cases fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, som hver især rummer dilemmaer og valgsituationer. Disse diskuteres i lyset af de traditionelle og nutidige moralfilosofiske tankefigurer, som udgør bogens teoretiske ballast.

270,00 kr.
225,00 kr.