Den gode Erhvervsuddannelse

  • Erhvervsskolernes Forlag
  • Paperback
  • 216
  • dan
  • 1
  • 9788778817808
0

Den gode erhvervsuddannelse - uddannelsestænkning og eleverne undersøger erhvervsuddannelserne fra to vinkler. Dels undersøges, hvordan uddannelsernes struktur og indhold historisk set er opstået og hvilke positioner og rationaler, der har påvirket deres udvikling frem til Reform 2000 og i dag. Dels undersøges elevernes baggrund, ambitioner og rationaler, som de faktisk ser ud, når man spørger dem selv.

Arbejdsmarkedets organisationer, politikerne i Folketinget, lærerne på erhvervsskolerne, skoleledere, embedsmænd, virksomhederne der stiller praktikpladser til rådighed - alle har de en position i erhvervsuddannelsesfeltet, og alle har de på dette eller hint tidspunkt gjort deres indflydelse gældende. Men de har ikke alle den samme opfattelse af, hvad den "gode" erhvervsuddannelse er og skal og kan. Der er heller ingen garanti for, at elevernes hensigter, evner og ønsker med deres uddannelse stemmer overens med uddannelsestænkningen.

Bogen henvender sig til alle, der har en mening om erhvervsuddannelserne, uanset om de har en position at øve indflydelse fra eller ej.

Den gode erhvervsuddannelse - uddannelsestænkning og eleverne er det andet af tre ph.d.-projekter om erhvervsuddannelserne. Det første, Unges oplevelse af vekseluddannelse af Jette Larsen, udkom i slutningen af 2006. Ph.d.-projekterne udspringer af et samarbejde mellem Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler (FS) og Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter om at styrke forskningen og dialogen om uddannelserne.

225,00 kr.
202,50 kr.