• Samfundslitteratur
  • 2022
  • Paperback
  • 345
  • dan
  • 1
  • 9788759339053

Den gode opgave på stx er til dig, der går i 1.-3.g på stx og skal til at arbejde med et flerfagligt forløb eller en større skriftlig opgave. Bogens centrale pointe er, at man i disse flerfaglige undersøgelser bør gå videnskabeligt til værks. Og det er noget, du skal træne i arbejdet med dine egne undersøgelser og opgaver. Her vil du med hjælp fra denne bog bl.a. kunne få svar på følgende centrale spørgsmål:

  • Hvordan laver man en god videnskabelig undersøgelse?
  • Hvordan dokumenterer og formidler man en flerfaglig undersøgelse i en større skriftlig opgave, og hvordan formidler man den mundtligt?
  • Hvordan og med hvilket formål kan man i en flerfaglig undersøgelse gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser?
  • Hvordan kan man arbejde med at opstille innovative løsningsforslag?

Som hjælp til at få videnskabsteori og metode ind i dine flerfaglige undersøgelser, vil du i bogen blive præsenteret for Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens pentagonmodel for den gode videnskabelige undersøgelse og opgave. Du vil herudover møde en masse aktiviteter og eksempler, der også kan hjælpe dig med at anvende det, du læser om, i dine egne flerfaglige undersøgelser og opgaver.


Alle bogens afsnit er farvekodede, så du let kan gennemskue, om afsnittet understøtter basale, centrale eller mere avancerede undersøgelses- og skrivekompetencer. Du vil derfor kunne bruge bogen, uanset om du går i 1., 2. eller 3.g, og uanset hvordan dine faglige forudsætninger og ambitioner er.
250,00 kr.
220,00 kr.