Den skinbarlige virkelighed, 6. udgave

  • Samfundslitteratur
  • 2019
  • Paperback
  • 347
  • dan
  • 6
  • 9788759329597
0

Den skinbarlige virkelighed er en elementær indføring i de undersøgelsesmetoder, vi kan betjene os af, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer, virksomheder, grupper og individer og i de fænomener, der udspiller sig i relation hertil. 

Bogen fokuserer på undersøgelsesprojekter, hvor der indgår erfaringsmateriale (empiriske data), som på den ene eller anden måde skal belyses eller analyseres med udgangspunkt i eksisterende teori. Typisk er der tale om projektopgaver, seminaropgaver, hovedopgaver, specialer, kandidatafhandlinger mm. 
Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces fra et projekts idéstadie til rapportering og formidling af undersøgelsesresultater.
Bogen har et erhvervsøkonomisk og sociologisk udgangspunkt, og der er lagt væsentlig vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative data.
Den skinbarlige virkelighed henvender sig til studerende og andre, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskab og tilgrænsende områder. 

349,00 kr.
289,00 kr.

Bogen er en del af følgende bogpakke(r):

1.492,00 kr.
1.490,00 kr.