Den tredje vej

  • Gyldendal
  • 2021
  • Paperback
  • 168
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788741277301

Den tredje vej er Anthony Giddens' bidrag til debatten om socialdemokratismens fremtid. Med bogen ønsker Giddens at konkretisere sin politiske vision og give substans til de begreber, som bl.a. socialdemokratiske politikere verden over gør brug af. Det gælder globaliseringen, det internationale samarbejde, miljøproblemerne, principperne for styring af økonomien, mindskelsen af de globale og nationale uligheder, det gælder beskæftigelsespolitikken, velfærden og solidariteten nationalt som internationalt. Og endelig gælder det de pligter og rettigheder, som samtlige borgere i demokratisk ledede lande må påtage sig og har krav på.

Giddens har naturligvis ikke endegyldige svar på alle disse spørgsmål, men han gør opmærksom på problemerne og peger på alternative måder at håndtere dem på, og derfor fremstår bogen stadig aktuel.

Den tredje vej udkom første gang på dansk i 1999 og foreligger nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

140,00 kr.
115,00 kr.