Den udfoldende praksis

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778679604
0

Den udfoldende praksis beskæftiger sig med, hvordan dansk sundhedspolitik på ældreområdet dannes og implementeres i praksis.


Der er tale om den første danske narrative policyanalyse i et konsekvent bottom-up perspektiv, hvor en række policyfortællinger om ældres pleje og behandling præsenteres.
 
Fortællingerne tager udgangspunkt i en række konkrete pleje- og behandlingsforløb, der sker på tværs af sygehuset, hjemmeplejen og de praktiserende læger. Formålet er at illustrere de involverede lægers, sygeplejskers og patienters egne oplevelser af de lokale hverdagspraksisser i forløbene.


Fortællingerne synliggør en række forskellige værdibaserede problemforståelser og kommunikationsrelaterde forventninger i de lokale hverdagspraksisser (diagnose, konsultation, visitering og koordination).


Afhandlingens konklusioner peger derfor på, at de lokale aktørers håndtering af forskellighed er en vigtig forudsætning for dannelsen og implementeringen af ældrepolitikken i praksis.