• DJØF
  • 2013
  • Hardback
  • 456
  • dan
  • 2
  • 9788757422092

Designret - Designloven med kommentarer

0

Med denne opdatering er bogen ført ajour indtil juli 2013. Fremstillingen er fortsat fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis er dog inddraget i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra The Office of Harmonization for the Internal Market.

I kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelse af lovreglerne. Bogen indeholder herudover en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske udvikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler, samt en gennemgang af en række almene designretlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret.

Indholdsoversigt
Forord
Lovbekendtgørelse nr. 102 af 24. januar 2012 - designloven
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Oversigt over Designloven
Kapitel 3. Forordningen om EF-design
Kapitel 4. International designret
Kapitel 5. Almene designretlige spørgsmål
Designloven med kommentarer
Forkortelser
Afgørelsesregister
Stikordsregister
1.200,00 kr.
1.080,00 kr.