Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne

  • Samfundslitteratur
  • 2018
  • 475
  • dan
  • 1
  • 9788759335666
0

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne er en håndbog i metode og opgaveskrivning. Den er en håndsrækning til hvordan du videnskabeligt gennemfører en sundhedsfaglig undersøgelse, og hvordan du dokumenterer den i dit bachelorprojekt som en videnskabelig tekst.

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne er en brugsbog som hjælper dig med at:

- Problemformulere og styre skriveprocessen
- Vælge egnede metoder til din undersøgelse
- Bruge både kvalitative og kvantitative metoder
- Vælge, formulere og bruge dit videnskabsteoretiske standpunkt
- Skriftligt dokumentere din undersøgelse på videnskabelig måde
- Strukturere dit projekt på mikro- og makroniveau
- Analysere, diskutere, argumentere, konkludere og perspektivere
- Skrive i et fagligt og videnskabeligt sprog
- Bruge vejledning godt
- Fremstille dit projekt mundtligt ved eksamen
- Formidle dit projekt i faglige artikler og i mundtlige konference- og seminaroplæg.

Bidragsydere: Thomas Kristian Nygaard Hansen