Det meningsfulde historiefag

  • Samfundslitteratur
  • 2022
  • Paperback
  • 294
  • dan
  • 1
  • 9788759336472

Det meningsfulde historiefag handler om, hvordan historieundervisning kan kvalificeres, så den bliver brugbar for eleverne i deres hverdags- og samfundsliv. Bogen giver bud på konkrete undervisningsforløb og forslag til indhold - uanset om du er kommende eller nuværende lærer i 3. klasse eller 3.g.


Det meningsfulde historiefag gennemgås forskellige dimensioner af historiefaget, dets potentialer og en vifte af metoder til undervisning i faget. Bogen forholder sig til historiefagets formål, men rækker ud over gældende læreplaner og ind i fremtiden

Du bliver bl.a. præsenteret for:
  • Hvordan historiefaget gøres menings- og betydningsfuldt for eleverne.
  • Undervisningsredskaber og -forløb med afsæt i en historiedidaktisk planlægningsmodel. 
  • Hvordan du fx kan arbejde med sammenhængsforståelse, fortællinger, innovation og kreativitet i historie, og dermed bidrage til elevernes forståelse af sig selv som historieskabte og historieskabende. 
339,00 kr.
298,25 kr.