Det meningsfulde historiefag

  • Samfundslitteratur
  • 2022
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759341995

Det meningsfulde historiefag handler om, hvordan historieundervisning kan kvalificeres, så den bliver brugbar for eleverne i deres hverdags- og samfundsliv. Bogen giver bud på konkrete undervisningsforløb og forslag til indhold – uanset om du er kommende eller nuværende lærer i 3. klasse eller 3. g.

I Det meningsfulde historiefag gennemgås forskellige dimensioner af historiefaget, dets potentialer og en vifte af metoder til undervisning i faget. Bogen forholder sig til historiefagets formål, men rækker ud over gældende læreplaner og ind i fremtiden

Du bliver bl.a. præsenteret for:

  • Hvordan historiefaget gøres menings- og betydningsfuldt for eleverne.
  • Undervisningsredskaber og -forløb med afsæt i en historiedidaktisk planlægningsmodel. 
  • Hvordan du fx kan arbejde med sammenhængsforståelse, fortællinger, innovation og kreativitet i historie og dermed bidrage til elevernes forståelse af sig selv som historieskabte og historieskabende.