Det offentlige forbrugerklagesystem

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759333723

Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed sammenlignet med tvistløsningsfora, der ud fra forskellige kriterier kan anses for sammenlignelige.


Der påvises flere tilfælde i forbrugerklageloven, hvor det offentlige forbrugerklagesystem ikke opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om ligebehandling af parterne, bl.a. med hensyn til forskelle i vejledningspligten i forhold til henholdsvis forbrugeren og den erhvervsdrivende.


Især forskelsbehandlingen i vejledningen af parterne under forligsprocessen bryder med et væsentligt element i begrebet "retfærdig rettergang", som dækker over det forhold, at parterne skal stilles og behandles lige under processen. Denne afhandling afdækker, at parterne ikke bliver behandlet lige af sagsbehandleren under forligsprocessen.


Varetagelsen i dag af forbrugerklagerne i Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, ændrer ikke umiddelbart på denne retssikkerhedsmæssige udfordring i det offentlige forbrugerklagesystem.