• Samfundslitteratur
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 2
  • 9788759324264
0

Forfatterne præsenterer en model til kommunikations- og kampagneplanlægning, som kan anvendes til enhver type af kommunikationsopgave for enhver type af organisation.

Modellen, Diamanten, er med andre ord en fleksibel rammemodel, der samler de facetter, som er relevante at overveje, når man ønsker sit budskab hørt - ligegyldigt om man planlægger en traditionel kampagne eller søger gennemslagskraft i de sociale medier, og ligegyldigt om man er en stor eller lille organisation.

Centralt i Diamanten er overvejelser om afsender og modtager og planlægning af disses indbyrdes relation.

Herudover kommer forfatterne rundt om centrale emner som:

- emne, budskabsfastlæggelse og tekstforfatning
- medievalg
- ressourcer og timing
- hjælp og modstand, fx konkurrencesituation, samfundstendenser og lovgivning
- etik
- evaluering

Bag Diamanten ligger et dialogisk kommunikationssyn, hvor kommunikationsplanlægning opfattes som en proces, der handler om at skabe og udveksle betydning, så det giver mening for de involverede i kommunikationen.

Bogen henvender sig primært til kommunikationsstuderende og -undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter, men alle, som arbejder med planlægning af kommunikation, vil kunne få glæde af bogen.