• Samfundslitteratur
  • 2017
  • Paperback
  • 248
  • dan
  • 1
  • 9788759327937

Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data

0

Denne gennemgribende digitalisering af samfundet medfører en omfattende produktion af data, som giver nye muligheder for at undersøge det digitale felts kommunikationsformer, relationer og netværk, hvad enten der er tale om individer, institutioner eller instrumenter.

Ligeledes tillader netværksforbundne digitale teknologier nye måder at indsamle, behandle og formidle viden på. 

Bogen giver en grundlæggende introduktion til, hvordan digitale metoder kan benyttes til at undersøge det digitale felt, både når man skaber og analyserer data, og når man deler undersøgelsesresultater.

Blandt de metoder, som behandles i bogen, er brugen af Google Analytics til web-analyse, dataindsamling via API, semantisk netværksanalyse, brug af digitale arkiver og kvalitativ kodning med Nvivo. 

Alle metoderne illustreres af forskningsbaserede, konkrete eksempler og sluttes af med praktiske råd til studerende og forskere.
299,00 kr.
259,00 kr.