• Samfundslitteratur
  • 2016
  • Paperback
  • 212
  • dan
  • 2
  • 9788759327579

Domsanalyse

0

Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis domme kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område.At analysere domme er et håndværk, der skal forfines gennem øvelse, men Domsanalyse giver en første indføring i, hvordan man griber en domsana­lyse an.

Bogen beskriver, hvorfor og hvordan domme kan anvendes i det juridiske arbejde, altså en beskrivelse af domme som retskilde, og hvilke forhold der er med til at påvirke dommes retskildemæssige værdi. Bogen forklarer også nogle teoretiske grundbegreber om fortolkningsmetoder og fortolkningsstile, som det er nyttigt at kende, når man skal foretage en kon­kret domsanalyse.Endelig viser bogen, hvordan en dom konkret kan analyseres. Det sker med udgangspunkt i en række udvalgte domme, som analyseres.

299,00 kr.
263,00 kr.