Du og din pension

  • Nyt Nordisk Forlag
  • 2006
  • Paperback
  • 111
  • dan
  • 1
  • 9788717038844
0

Den samlede danske pensionsopsparing udgør ultimo 2005 ca. 2.000 mia. kr., lidt afhængig af, hvordan man gør det op. Dvs. ca. 400.000 kr. pr. dansker, ung eller gammel. Og selvfølgelig et langt større beløb i gennemsnit for dem, der rent faktisk foretager pensionsopsparing. Vi taler altså om meget store beløb. Og vi taler om noget, der er af meget væsentlig betydning for den enkeltes økonomi. Samtidig er det en del af privatøkonomien, som de fleste har meget lidt overblik over. Mange forstår overhovedet ikke, hvordan deres pensionsforhold er indrettet og forstår heller ikke den information, de får fra deres pensionsselskaber. Følgelig er deres muligheder for at indrette deres pensionsforhold på en hensigtsmæssig måde ringe, og deres liv bliver derfor økonomisk set ringere og mere kompliceret end nødvendigt.

Der kan stilles mange relevante spørgsmål vedrørende pensionsopsparing, her er et udpluk; Hvordan beskattes arbejdsindkomst og min pension? Hvordan beskattes aktier? Hvordan beskattes afkastet af pensionsopsparing? Hvad er den optimale udbetalingsstrategi? Er aktier ikke bedre end obligationer? Er fast ejendom ikke bedre end pensionsopsparing? Hvad nu, hvis vi går hver til sit? Danske eller udenlandske værdipapirer? Er det godt eller dårligt når renten falder? I bogen formuleres de 47 mest relevante spørgsmål. Ikke alle har et klart svar, men selvom der ikke gives ét klart svar, kan spørgsmålene godt give anledning til væsentlige og relevante overvejelser. Disse bliver gennemgået i bogen.

149,00 kr.